Verax NMS & APM

Zarządzanie siecią i monitoring wydajności aplikacji

Zunifikowany monitoring

Monitoruj sieci, aplikacje i infrastrukturę IT w pojedynczym systemie.


Wpływ na biznes

Kontroluj wydajność poszczególnych komponentów i ich wpływ na dostarczanie usług biznesowych.

Ciągłość dostarczania usług

Zapewnij ciągłość dostarczania usług i zapobiegaj awariom.

Monitoring parasolowy

Monitoruj rozproszoną geograficznie infrastrukturę i zapewnij niezbędne informacje centrali.

Linie bazowe i predykcja

Wykrywaj anomalie zanim wpłyną na kluczowe procesy za pomocą funkcji przewidywania i predykcji poziomu wykorzystania zasobów.

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Zredukuj liczbę ręcznie wykonywanych zadań dzięki gotowym do użycia regułom i procedurom automatyzacyjnym.

Kliknij, aby rozwinąć:

Verax NMS & APM: Przykładowy dashboard

Verax NMS & obsługuje ponad 3000 typów różnego rodzaju elementów infrastruktury IT, takich jak urządzenia sieciowe, aplikacje, serwery, stacje robocze oraz infrastruktura centrów danych:

 • Urządzenia SNMP v1, v2, v3 oraz RMON, takie jak hosty, routery, przełączniki i firewalle.
 • Hosty Windows, Linux oraz UNIX: FreeBSD, IBM AIX, Oracle Solaris i HP-UX.
 • Aplikacja działające w środowisku Microsoft Windows wspierające WMI, takie jak Exchange, IIS, SharePoint i inne.
 • Aplikacje .NET
 • Aplikacje JMX-Java, takie jak serwery aplikacji (Apache Tomcat, JBoss, GlassFish i inne), middleware (WSO2), menadżery transakcji i inne.
 • Bazy danych zgodne z JDBC, takie jak MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, PostgreSQL, Firebird i inne.
 • Szeroka gama wbudowanych sensorów: PING, SNMP PING, SNMP OID, FTP, HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, WMI, TCP port, DNS, SSH, LDAP, RADIUS, DHCP, NTP, JMX, JDBC i innych.
 • Wsparcie dla protokołu NetFlow umożliwiające badanie przepustowości sieci i analizę ruchu sieciowego.
 • Dodatkowe, specyficzne sensory tworzone za pomocą skryptów shell.

W celu sprawdzenia jak obsługiwane są Państwa aplikacje i urządzenia niewymienione powyżej, prosimy o kontakt.

Verax NMS & APM jest wyposażony w zestaw dedykowanych wtyczek przeznaczonych do zaawansowanego zarządzania wybranymi urządzeniami i aplikacjami. Wtyczki te posiadają własny graficzny interfejs użytkownika (GUI) i umożliwiają m.in. automatyczną diagnostykę, wykonywanie akcji zarządczych dla danej aplikacji bądź urządzenia (np. restart, traceroute, itp.), zaawansowane przetwarzanie zdarzeń oraz szczegółowe raportowanie wydajności.

Wtyczki ogólnego przeznaczenia

Serwery i stacje robocze

Standardowe urządzenia SNMP

Wtyczki dla infrastruktury korporacyjnej

Wirtualizacja

Bazy danych

Infrastruktura data center

 • Zasilacze (Emerson, APC, Lovato, Liebert i inne)
 • Klimatyzatory (Emerson i inne)
 • Pamięci masowe
 • Wideokamery IP np. Sanyo, IQEye i inne.
 • Systemy fizycznej kontroli dostępu: Suprema BioStar, Satel i inne.
 • Urządzenia monitorujące temperaturę i wilgotność: Poseidon i inne.
 • Infrastruktura przemysłowa MODBUS

Wtyczki dla sprzętu operatorskiego

Systemy zastane oraz rozwiązania specyficzne

Architektura Verax NMS & APM oparta o wtyczki umożliwia również szybką integrację dedykowanego lub starszego sprzętu i oprogramowania.

Prosimy o kontakt, aby sprawdzić jak obsługiwane są Państwa aplikacje i urządzenia.

Verax NMS & APM: Statystyki wydajności zebrane przez Verax Management Agent

Verax NMS & APM obsługuje zarówno monitoring agentowy, jak i bezagentowy. W większości przypadków wystarczający jest monitoring bezagentowy (np. poprzez JMX bądź zapytania SQL) lub przy użyciu agentów dostarczanych fabrycznie wraz ze sprzętem lub oprogramowaniem (np. agent SNMP).
Dodatkowo, istnieje możliwość zastosowania Agenta Monitorującego Verax Systems w przypadkach, gdy:

 • Brak agenta dostarczanego przez producenta lub istnieje wymóg stworzenia agenta dedykowanego.
 • Standardowy agent nie dostarcza wszystkich wymaganych danych.
 • Wymagane jest monitorowanie sieci prywatnych za zaporami, gdy port forwarding i VPN nie są dostępne.
 • Wymagana jest ciągłość zbierania danych.

Możliwość łączenia podejścia agentowego oraz bezagentowego daje elastyczność i umożliwia sprostanie praktycznie dowolnym wymaganiom monitoringu.

Verax NMS & APM: Architektura monitoringu parasolowego

System Verax NMS & APM może zostać skonfigurowany jako hierarchiczna, parasolowa struktura typu master-slave, w której funkcje monitorowania są rozdzielone pomiędzy zdalnymi, rozproszonymi lokalizacjami a instancją centralną.

Konfiguracja parasolowa może być zastosowana przez:

 • Duże przedsiębiorstwa z wieloma rozproszonymi geograficznie oddziałami.
 • Firmy świadczące usługi outsourcingu zarządzania infrastrukturą IT (managed service providers) celem:
  • Uniknięcia problemów związanych z konfiguracją firewalli klienta,
  • Zmniejszeniem pasma wymaganego do zarządzania,
  • Uniknięcia instalowania agentów na elementach zarządzanych u klienta,
  • Zarządzania zduplikowanymi/pokrywającymi się prywatnymi adresami w sieciach IP (np. sieci 192.168.x.x u dwóch różnych klientów).
 • Operatorów telekomunikacyjnych celem zarządzania siecią na różnym poziomie (np. regionalnym, krajowym itp.).

Konfiguracja parasolowa pozwala na utworzenie geograficznie rozproszonego systemu monitorującego, który umożliwia rozproszonym lokalizacjom działać autonomicznie i jednocześnie zapewnia niezbędne informacje centrali.

Verax NMS & APM może zostać skonfigurowany jako hierarchiczna, parasolowa struktura typu master-slave, w której funkcje monitorowania są rozdzielone pomiędzy zdalnymi, rozproszonymi lokalizacjami a instancją centralną:

 • Pojedynczy system nadrzędny (master) może monitorować wiele systemów podrzędnych (slaves).
 • Możliwość wyboru elementów widocznych w systemie nadrzędnym (np. urządzeń, interfejsów, aplikacji lub całych aspektów biznesowych).
 • Pojedynczy system podrzędny może być monitorowany przez wiele systemów nadrzędnych; każdy z systemów nadrzędnych może monitorować inne elementy z systemu podrzędnego.
 • Dowolna liczba poziomów hierarchii systemów NMS.
 • Monitorowanie systemów podrzędnych znajdujących się za NAT/firewall bez konieczności zmian w konfiguracji firewalla (wbudowana funkcjonalność P2P firewall traversal).
 • Konfigurowalny forwarding satusów, zdarzeń i alarmów (np. tylko alarmy krytyczne).
 • Automatyczna synchronizacja stanów alarmów pomiędzy systemem nadrzędnym i podrzędnym.
 • Połączenie master-slave zabezpieczone hasłem.
Verax NMS & APM: Widok topologii sieci
 • Automatyczne wykrywanie elementów sieci, hostów, aplikacji (np. Oracle) i usług (np. serwer FTP).
 • Domyślne sensory, liczniki wydajności i reguły przetwarzania zdarzeń dodawane przy wykrywaniu.
 • Obsługa elementów wykrytych częściowo (np. dla aplikacji, które wymagają podania dodatkowego hasła w celu pełnego zakończenia wykrywania).
 • Różnorodne standardowe mechanizmy wyszukiwania elementów sieciowych (skanowanie IP, SNMP).
 • Wsparcie dla importu urządzeń do wykrycia z plików CSV lub UNIX hosts.
 • Automatyczne wykrywanie i ponowne wykrywanie (re-discovery) w tle lub inicjowane przez operatora.
 • Wyszukiwanie istniejących powiązań i hierarchii (np. w przypadku wykrycia urządzenia o wielu interfejsach, system przeszukuje wszystkie dostępne podsieci dla danego interfejsu).
 • Odkrywanie topologii L3 z użyciem adresów IP oraz ARP cache.
 • Odkrywanie topologii L2 z użyciem BFD (Bridge Forwarding Database), CDP (Cisco Discovery Protocol) oraz STP (Spanning Tree Protocol).
 • Możliwość określenia wykluczeń dla wyszukiwania (np. ignoruj podsieć).
 • Konfigurowalne opcje/polityki wyszukiwania, np. tylko interfejsy szkieletowe, skanuj podsieci, dodaj interfejsy niedziałające jako niezarządzane itp.
 • Przeszukiwanie sieci z uwzględnieniem wielokrotnego uwierzytelniania (np. wiele haseł odczytu dla SNMP).
 • Obsługa mulltinettingu IP (t.j. kilku adresów IP na pojedynczej karcie sieciowej).
 • Rejestr wykrytych sieci, hostów, aplikacji z obsługą urządzeń złożonych (np. host z interfejsami, usługą serwera FTP i aplikacją MySQL).
 • Rejestr interfejsów sieciowych (interfejsy konfigurowalne i stałe, nazywanie interfejsów, śledzenie historii zmian statusu interfejsu itp.).
 • Połączenia L2, L3, logiczne i szkieletowe.
 • Inwentaryzacja zainstalowanego oprogramowania na komputerach Windows oraz UNIX (a także Linux), oraz wybranym sprzęcie sieciowym (np. firmware przełączników MRV).
Verax NMS & APM: Widok mapy (mapa MapQuest)
 • Definiowane przez użytkownika dashboardy umożliwiające wizualizację bieżących stanów obsługiwanych urządzeń i aplikacji.
 • Możliwość wyświetlania w dashboardach zdefiniowanych przez użytkownika treści HTML oraz wyników zapytań SQL.
 • Hierarchiczne przedstawianie zarządzanych elementów np. bloków logicznych: farm baz danych, serwerów treści statycznej, elementów fizycznych, maszyn wirtualnych i innych (tzw. aspektów biznesowych) wraz z systemem praw dostępu dla poszczególnych użytkowników.
 • Aspekty biznesowe: logiczne grupy obiektów zarządzanych (aplikacji, hostów, sieci, itp.) z własnymi regułami obliczania statusów oraz prawami dostępu.
 • Wsparcie dla map on-line TMS (Tile Map Service), WMS (Web Map Service) i OSM (OpenStreetMap) wraz z predefiniowanymi ustawieniami dla OpenStreetMap oraz MapQuest.
 • Wizualizacja połączeń L2, L3 oraz połączeń logicznych.
 • Wizualizacja urządzeń szkieletowych.
 • Zestaw standardowych oraz definiowanych przez użytkownika typów hierarchii.
 • Możliwość określania urządzeń złożonych np. host wraz z interfejsem, host z działającymi aplikacjami itp.
 • Elastyczne, konfigurowane przez użytkownika reguły określania statusów urządzeń złożonych.
 • Dashboardy dla poszczególnych elementów w widoku hierarchii.
 • Wsparcie dla map i koordynat GPS - prezentacja rozmieszczenia urządzeń oraz topologii sieci na mapach z: konfigurowanym tłem, doborem wielkości i skalowaniem ikon, wizualizacją połączeń, informacją o stanie urządzeń oraz informacją o alarmach itp.
 • Automatyczne rozmieszczanie obiektów na mapie.
 • Budowanie hierarchii i przypisywanie elementów za pomocą mechanizmu drag and drop.
 • Szeroka gama wbudowanych sensorów: PING, SNMP PING, SNMP OID, FTP, HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, WMI, TCP port, DNS, SSH, LDAP, RADIUS, DHCP, NTP, JMX, JDBC i inne.
 • Sensory i liczniki wydajności pobierające dane ze skryptów shell umożliwiające tworzenie własnych sensorów i liczników. Obsługa skryptów w formatach Cacti oraz Nagios.
 • Dodatkowe sensory dostępne w modułach urządzeń: instancja Oracle, instancja MySQL, JMX i inne.
 • Wielopoziomowe progi sensoryczne, reguły określania statusu oraz generowania alarmów.
 • Wielopoziomowa agregacja poszczególnych czasów odpowiedzi.
 • Graficzna prezentacja odpowiedzi sensorów.
 • Próbkowanie wyzwalane systemowo zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem lub przez operatora z konsoli.
 • Częstości próbkowania konfigurowane osobno dla poszczególnych urządzeń.
 • Możliwość konfigurowania przez użytkownika własnych opisów stanów sensorów (np. 'Brak sygnału na transmiterze' zamiast 'Unexpected value') wraz z propagowaniem opisów do alarmów i zdarzeń.
 • Możliwość chwilowego wyłączenia monitorowania wybranych urządzeń przez operatora.
 • Możliwość zapisania konfiguracji monitorów urządzenia do pliku XML oraz odtworzenia jej na wielu urządzeniach (jeżeli zachodzi potrzeba identycznej konfiguracji dużej liczby urządzeń).
 • Wbudowane w system kolektory zdarzeń SNMP oraz syslog.
 • Translacja trapów SNMPv1 do SNMPv2 zgodna z RFC 3584.
 • Obsługa wiadomości SNMP Inform.
 • Systemowe oraz definiowane przez użytkownika reguły przetwarzania zdarzeń.
 • Domyślne reguły przetwarzania zdarzeń dla aplikacji oraz urządzeń, konfigurowane automatycznie po ich wykryciu.
 • Wbudowane reguły korelacji, takie jak:
  • De-duplikacja
  • Parowanie (pairwise matching)
  • Ignorowanie zdarzeń (event dropping)
  • Generowanie/zerowanie alarmu
  • Otwieranie/zamykanie trouble ticketu w zewnętrznym Systemie Service Desk (np. Verax Service Desk)
  • Wywołanie polecenia
  • Zaplanowane prace utrzymaniowe (scheduled maintenance)
  • Modyfikacja zdarzenia (np. zmiana wagi)
  • Connector down (root cause)
 • Obsługa zdarzeń złożonych: użytkownik może zdefiniować dowolną liczbę warunków na kilka zdarzeń prostych i skorelować je w pojedyncze zdarzenie złożone.
 • Obsługa analizy przyczyn źródłowych - root cause analysis.
 • Wsparcie dla reguł czasowych takich jak częstotliwość wystąpienia zdarzenia.
 • Filtrowanie, blokowanie oraz ustalanie progów dla poszczególnych zdarzeń.
 • Monitory warunkowe włączane i wyłączane w zależności od stanu monitora nadrzędnego.
 • Możliwość definiowania akcji (np. skryptów) wykonywanych przez NMS w reakcji na poszczególne zdarzenia, co umożliwia budowanie scenariuszy naprawy błędów (fault correction oraz network recovery).
 • Priorytety reguł określające kolejność ich wywoływania.
 • Wewnętrzna diagnostyka i monitoring wydajności przetwarzania zdarzeń (np. uptime, liczba przetworzonych zdarzeń, całkowity czas ich przetwarzania, całkowity czas oczekiwania, długość kolejki przetwarzania, itp.) za pomocą JMX MBeans.
 • Generowanie alarmów na podstawie zdarzeń w systemie (np. trapów).
 • Detekcja błędów i generowanie alarmów na podstawie stanów sensorów, przekroczenia niskich lub wysokich progów dla liczników wydajności oraz odchyleń od linii bazowych.
 • Flirtowanie i izolowanie alarmów (alarm filtering and isolation).
 • Alarmowanie na podstawie sensorów diagnostycznych sprawdzających wiele elementów urządzenia lub aplikacji (np. Oracle sanity check sensor).
 • Automatyczne obliczanie uptime oraz statystyk błędów dla urządzeń, aplikacji oraz aspektów biznesowych.
 • Możliwość definiowania akcji (np. skryptów) wykonywanych przez NMS w reakcji na poszczególne alarmy, co umożliwia budowanie scenariuszy naprawy błędów (fault correction oraz network recovery).
 • Sterowane regułami przekazywanie alarmów (alarm forwarding/handling).
 • Powiadomienia o alarmach (e-mail, SMS, dźwiękowe i inne).
 • Przekazywanie i synchronizacja alarmów z nadrzędnymi systemami Verax NMS & APM (tzw. monitoring parasolowy) oraz Verax Service Desk.
 • Pełna funkcjonalność typu case manager.
 • Przyporządkowywanie alarmów (lub ich grup) do określonych administratorów.
 • Automatyczne czyszczenie alarmów.
 • Wsparcie dla procedur eskalacji (np. przepisanie alarmu do innej osoby, jeżeli pozostaje on nieobsłużony przez określony czas).
 • Powiadamianie operatorów online za pomocą wiadomości ekranowych lub sygnałów dźwiękowych.
 • Powiadamianie off-line za pomocą komunikatów SMS (bramka lub modem), e-mail oraz IM według zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów i częstotliwości.
 • Manager powiadomień umożliwiający łatwą konfigurację powiadomień.
 • Szablony wiadomości umożliwiające indywidualne dostosowanie treści i wyglądu wiadomości e-mail i SMS.
 • Elastyczna konfiguracja powiadomień dźwiękowych w zakresie:
  • Głośności (np. różne głośności dla typów lub wag alarmów),
  • Dźwięków dzwonka (możliwość załadowania dowolnego dźwięku w formacie MP3),
  • Indywidualnych dźwięków dla poszczególnych alarmów według ich typu (OID) lub źródła (adres IP).
 • Możliwa integracja z innymi systemami powiadomień i / lub service/help desk poprzez wtyczki serwerów powiadomień Konsoli Administratora.
 • Pobieranie danych wydajnościowych za pomocą różnych protokołów takich jak SNMP, WMI i innych.
 • Pobieranie danych ze skryptów shell, z obsługą formatów Nagios oraz Cacti (umożliwia tworzenie własnych i wykorzystanie skryptów Nagios/Cacti).
 • Generowanie alarmów dla przekroczenia górnych lub dolnych wartości progowych liczników wydajności (wartości te mogą być dowolnie konfigurowane przez użytkownika).
 • Bogata biblioteka predefiniowanych, typowych wzorców liczników wydajności takich jak liczba transmitowanych danych na interfejsach sieciowych, obciążenie procesora, liczniki błędów itp.
 • Automatyczne tworzenie domyślnych liczników wydajności w trakcie ich wykrywania.
 • Możliwość dodania dowolnych liczników z plików MIB.
 • Wsparcie dla liczników 64-bitowych (wymagane dla interfejsów sieciowych o dużej przepustowości np. Gigabit Ethernet).
 • Graficzna reprezentacja wyników pomiaru wydajności.
 • Diagramy "multi-chart" umożliwiające jednoczesną wizualizację wielu liczników na pojedynczym wykresie.
 • Zarządzanie miernikami wydajności (tworzenie, usuwanie, modyfikacja, zawieszenie oraz inne) poprzez GUI.
 • Indywidualne określenie odstępów czasowych dla danego miernika.
 • Wielopoziomowa agregacja danych o wydajności.
 • Konfigurowany przez użytkownika czas przechowywania danych historycznych.
 • Operacje arytmetyczne i bitowe na miernikach wydajności (np. wysycenie łącza = jego szybkość / ilość przesłanych danych).
 • Wyznaczanie linii bazowych (baselining) oraz generowanie alarmów w przypadku odchyleń, umożliwiające łatwe wykrywanie anomalii.
 • Linowa (regresja liniowa) i nieliniowa (Support Vector Machine) predykcja wartości liczników z konfigurowanymi okresami prognozy, punktami kontrolnymi (checkpoints) i dopuszczalnymi zakresami wartości umożliwiająca planowanie zasobów (capacity planning).
 • Predefiniowane raporty dotyczące monitorowania wydajności:
  • Generowanie raportów w formatach PDF, CSV oraz XLS.
  • Graficzne projektowanie szablonów raportów.
  • Harmonogramy generowania raportów (np. codziennie o 17:00).
  • Możliwość określenia czasu przechowywania raportów (retention time).
  • Automatyczna dystrybucja raportów do wybranych użytkowników poprzez e-mail.
  • Obsługa przekazywania parametrów do raportów w trakcie ich generowania, np. zakresów czasowych, list urządzeń itp.
Selected, predefined Verax NMS & APM report templates
Alarms generated in the last 24 hours
Alarms generated over a user-defined period of time
Baseline charts summary
Comparison of two days' counter data for specified devices
Comparison of two, user-defined time periods of counter data for specified devices
Comparison of two weeks of counter data for specified devices
List of all performance counters grouped by device
Counter and sensor data charts with alarms for a specified device from the last month
Counter and sensor data charts with alarms for a device from a user-specified time period
Device inventory
Network traffic for specified devices
Events from a specified period, grouped by device
"Roaming" MAC addresses (i.e. attached to various parts of the NMS-managed network over time)
New MAC addresses appearing on the network in a specified time period
Status of all devices
Top 10 devices grouped by load, traffic and storage usage
Top 10 inbound and outbound traffic from the last week
Events from the last day grouped by device
Interfaces which changed status more than once in a user-specified time period
Comparison of interface statuses in two user-specified time periods
Interface statuses in a user-specified period
SNMP and PING sensor response times in a user-specified time period
List of all MAC addresses detected on the network (i.e. by NMS-managed switches)
Top 10 inbound and outbound traffic in the last day
Baseline alarms (i.e. alarms raised as a result of deviation from baselines)
Storage capacity planning (total and used storage, critical points, etc.) across the entire managed infrastructure

Kliknij w obrazki poniżej, aby obejrzeć przykładowe raporty:

Response time summary for selected, key devices on the network Top 10 traffic generating devices and interfaces in the last seven days Summary of devices (identified by MACs) that were migrated (attached to) various sub-networks Week to week comparison of network traffic on a device (any counter can be configured for the report) Network traffic summary on a switch
Day to day comparison of network traffic on a device (any counter can be configured for the report) An example of report with baselines Weekly summary report for a device Storage capacity planning report A sample Y.1731 report from MRV Pro-Vision
 • Ograniczenia widoczności elementów zarządzanej infrastruktury (konfigurowane jako dostęp do aspektów dla poszczególnych grup użytkowników) umożliwiające:
  • Dostęp dla klientów ograniczony tylko do ich infrastruktury (multi-tenancy).
  • Wyświetlanie jedynie tych elementów, za które dany użytkownik (np. pracownik NOC) jest odpowiedzialny.
 • Profile bezpieczeństwa użytkownika określające: wymaganą siłę hasła, częstość jego zmian, dopuszczalne adresy logowania, maksymalne czasy sesji i inne.
 • Dziennik bezpieczeństwa (security log) dostarczający pełnych informacji o logowaniu się użytkownika (czas zalogowania się, adres hosta IP, udane logowania, logowania zakończone niepowodzeniem), wylogowywaniu się i operacjach niedozwolonych przez interfejs graficzny.
 • Dziennik zdarzeń dla śledzenia zdarzeń systemowych oraz akcji podejmowanych przez użytkownika (np. dodanie bądź usunięcie obiektu).
 • Serwisy logowania i śledzenia konfigurowane w trakcie działania systemu.
 • Bezpieczna szyna komunikacyjna pomiędzy klientem a serwerem zapewniająca szyfrowanie wymienianych danych.
 • Zarządzanie uwierzytelnianiem użytkownika dla zapewnienia bezpieczeństwa logowania poprzez np. hasła SNMP, loginy WMI i inne.
 • Możliwa integracja przez SOA za pomocą RMI i SOAP.
 • Kompatybilność z Verax Integration Engine umożliwiająca tworzenie zaawansowanych scenariuszy integracyjnych czy IT automation.
 • Pre-integracja z Verax Service Desk oraz Customer Care & Billing.
 • Software Development Kit (SDK) dla tworzenia niestandardowych wtyczek rozszerzających.
 • Przyjazny interfejs użytkownika zbudowany w oparciu o technologię RIA (Rich Internet Application).
 • Wsparcie dla trybów pełnoekranowych, paneli wysokiej rozdzielczości oraz jednoczesnej obsługi wielu ekranów dla dużych centrów nadzoru i zarządzania.
 • Powiadamianie operatora w czasie rzeczywistym poprzez sygnały dźwiękowe oraz animacje.
 • Kontekstowy system pomocy online.
 • Wielojęzyczny interfejs użytkownika z możliwością zmiany w dowolnym momencie działania systemu.
 • Możliwość dostosowania wyglądu GUI do potrzeb użytkownika.
 • Filtry, przyrostowe wyszukiwanie, mini-dashboardy, statystyki z każdego głównego widoku w celu zwiększenia wydajności operatora.
 • Mobilny interfejs HTML (nie wymagający Flash) dla Apple iPhone, Apple iPad, Google Android i innych smartfonów oraz tabletów.

Komercyjne: Linux, Windows XP (tylko wersja Professional), Windows Vista (Home lub Professional), Windows 7 (Home lub Professional), Windows 8 (Home lub Professional), Windows Server 2003, Windows Server 2008, Oracle Solaris, IBM AIX i HP-UX.

Open source: Linux i Open Solaris.

Procesor: Dwurdzeniowy 2 GHz.

RAM: 1 GB wolnej, dostępnej pamięci dla NMS & APM, dodatkowe 1 GB, gdy baza danych działa na tym samym serwerze.

Przestrzeń dyskowa: 1 GB dla NMS & APM, dodatkowe 3 GB (łącznie 4 GB), gdy baza danych jest zainstalowana na tym samym serwerze.

Komercyjne: Oracle (wersja 10 i wyższe), Microsoft SQL Server (2008 i wyższe).

Darmowe: Oracle Express, Microsoft SQL Server Express.

Desktop: Verax NMS & APM działa z dowolną przeglądarką internetową obsługującą Adobe Flash w wersji 9 lub nowszej, m.in. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera i Safari.

Mobilne: Dowolna przeglądarka mobilna wspierająca HTML i JavaScript (iPhone, iPad, Android i wiele innych smartfonów i tabletów). Nie wymaga obsługi technologii Flash.


Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje dotyczące wymagań CPU, RAM i dysku dla Twojej instalacji.