Zasady użytkowania niniejszej witryny

Warunki ogólne

Firma Verax Systems Corp. ("Verax Systems") upoważnia użytkownika do przeglądania i pobierania materiałów w umieszczonych w niniejszej witrynie ("witryna") pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności (a w szczgólności własności intelektualnej) umieszczonych w oryginałach.

Materiały umieszczone w niniejszej witrynie wolno modyfikować, reprodukować i prezentować publicznie wyłącznie za pisemną zgodą Verax Systems.

Zastrzeżenia

ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZEJ WITRYNIE MATERIAŁY, TREŚĆ (WŁĄCZAJĄC W TO DOKUMENTACJĘ I OPROGRAMOWANIE) SĄ DOSTARCZANE W FORMIE "TAK JAK JEST" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, RÓWNIEŻ GWARANCJI ZAKUPU I DOSTOSOWANIA DO OKREŚLONYCH POTRZEB.

Verax Systems nie gwarantuje również, że udostępniane w niniejszej witrynie materiały i oprogramowanie są dokładne i kompletne. Verax Systems zastrzega sobie prawo do zmiany w usługach, materiałach oraz oprogramowaniu oferowanych w witrynie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Udostępniane poprzez witrynę materiały oraz usługi mogą nie być aktualne i Verax Systems nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.

Korzystanie z oprogramowania

Całe oprogramowanie udostępnione do pobrania w witrynie stanowi własność intelektualną Verax Systems lub jej dostawców i partnerów. Zasady korzystania z oprogramowania regulują warunki ewentualnej umowy licencyjnej, która jest do niego dołączona.

Znaki towarowe

Wszystkie nazwy i znaki towarowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.